Kategoria: Manipulacja w biznesie

Manipulacja w Biznesie, czyli jak poprawić swoje kontakty biznesowe?

Techniki aktorskie w biznesie


autor: Daniel Bordman

Skuteczność i sukces menadżera czy sprzedawcy zależy od jego kompetencji oraz umiejętność szybkiego dostosowania się do zaistniałej sytuacji.

Ci, którzy doskonale panują nad swoimi emocjami, posiadają świadomość własnego ciała, głosu, wrażenia wywieranego na innych i są przygotowani merytorycznie – wygrywają.

Stare porzekadło „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” cały czas jest aktualne.

Czy ktoś może kwestionować to, że zawodowy aktor posiada olbrzymią świadomość swojego ciała, głosu i emocji? Aktor jest pewny wrażenia jakie wywiera na innych.

Istnieje wiele technik budowania wizerunku osobistego, jednak tylko niektóre z nich wykorzystują do tego mieszankę elementów psychologii oraz właśnie gry aktorskiej.

Tymczasem gest, mimika, ton głosu, poruszanie się i wreszcie słowa, wpływają na budowę naszego wizerunku oraz na relacje z otoczeniem. Dzięki panowaniu nad tymi elementami, to co chcemy przekazać i co chcemy osiągnąć jest łatwiejsze do zrealizowania, ponieważ stajemy się bardziej wiarygodni. Oczywiście umiejętności aktorskie same w sobie nie są wystarczające aby osiągać sukcesy w negocjacjach, sprzedaży czy innych dziedzinach biznesu. Dopiero w połączeniu z odpowiednimi elementami psychologii dają zadowalające rezultaty. Należy jednak pamiętać, że sukces zbudowany na nieodpowiednim fundamencie będzie krótkotrwały, a zamiast zysków w przyszłości przyniesie straty. Dlatego bardzo istotne jest żeby w parze z tymi umiejętnościami szły takie wartości jak etyka zawodowa i uczciwość. Kiedy mówimy o wykorzystaniu elementów aktorstwa, świadomości ciała, emocji itd., nie myślimy o chęci manipulacji, a o zyskaniu odpowiednich cech, które posłużą nam do wzmacniania wiarygodności jedynie prawdziwych przekazów.

Czytaj dalej »